Les zones agrícoles i ramaderes representen el 40% de la superfície de la Unió Europea. Per tant, les pràctiques agrícoles que es duen a terme en aquests espais tenen una forta influència en la conservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics de tot el continent. Si les pràctiques són respectuoses, l’agricultura pot sostenir alts nivells de biodiversitat i ser notablement productiva durant molt de temps. Contràriament, si la gestió és massa agressiva, l’agricultura pot contaminar el medi ambient, posar en perill la biodiversitat i erosionar la terra, posant en perill la funció agrícola del terreny en el llarg termini. Des de les administracions s’han realitzat grans esforços per optimitzar l’aplicació de fertilitzants i pesticides perillosos, però s’han dedicat moltes menys atencions a la conservació dels espais no productius de les finques agrícoles, és a dir, hàbitats semi-naturals com els marges dels camps, els boscos, les basses o els prats.

Els agricultors i tècnics agrícoles comencen a valorar la importància i els beneficis que reporta conservar aquests espais per a l’agricultura i la seva productivitat (millores substancials en la pol·linització, el control de plagues, la protecció contra ventades o aiguats, la purificació de l’aigua, entre altres) però sovint no disposen dels coneixements pràctics o les eines per implementar aquestes accions de conservació de forma adequada.

En aquest context, el projecte Resifarms té per objectiu desenvolupar les capacitats dels agricultors i tècnics agrícoles en la conservació d’hàbitats semi-naturals. La finalitat és promoure la implementació de les accions de conservació més efectives per afavorir la producció agrícola i alhora protegir i potenciar la biodiversitat.

Durada del projecte: setembre de 2019 – febrer de 2022 (30 mesos).

Pressupost: 133.702€

Aquest projecte ha sigut finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació continguda aquí.