Zemědělská půda představuje 40 % půdy v Evropské unii a zemědělské činnosti mají silný vliv na zachování biologické rozmanitosti. Pokud bude zemědělství prováděno zodpovědně, může si udržet vysokou úroveň biologické rozmanitosti a být po dlouhou dobu vysoce produktivní, pokud však bude prováděno příliš nešetrně a intenzivně, může zemědělství znečišťovat životní prostředí a přispívat k erozi a zhoršování kvality půdy. Přestože bylo vynaloženo velké úsilí při optimalizaci používání hnojiv a snižování používání nebezpečných pesticidů, stále zůstává mnoho možností ke zvýšení ochrany a zlepšování neprodukční zemědělské půdy, jako jsou okraje polí, remízy nebo tůně.

Informace o výhodách zachování a péče o neprodukční zemědělskou půdu pro zemědělství a jeho produktivitu a o velkém významu zachování těchto míst pro přírodu, zdraví a společnost jsou mezi farmáři a dalšími pracovníky starajícími se o půdu sice většinou povšechně známy, často jim však chybí know-how a nástroje k provádění takových ochranných opatření.

V této souvislosti se projekt Resifarms zaměřuje na budování a posilování kapacit zemědělců a dalších pracovníků v ochraně neprodukčních zemědělských pozemků s cílem podpořit provádění nejpřímějších a nejúčinnějších ochranných opatření.

Doba trvání: září 2019 – únor 2022 (30 měsíců)

Rozpočet: 133.702 €

This image has an empty alt attribute; its file name is logosbeneficaireserasmusleft_en_0.jpg

Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Publikované texty odráží pouze názory autorů a Komise neodpovídá za jakékoli použití informací v nich obsažených.