Terenurile agricole reprezintă 40% din suprafața totală a Uniunii Europene, iar practicile agricole influențează semnificativ conservarea biodiversității. Realizată cu atenție, agricultura poate susține grad ridicat al biodiversității și poate fi productive pentru o lungă perioadă de timp, în timp ce realizată în mod agresiv, agricultura poate polua mediul și eroda solurile.
Cu toate că s-au depus eforturi considerabile în optimizarea utilizării de îngrășăminte și reducerea utilizării de pesticide, încă lipsește conservarea și îmbunătățirea terenurilor neproductive cum ar fi pădurile, tufărișurile, zonele mlăștinoase, răzoarele, iazurile sau șanțurile.

Fermierii și tehnicienii agricoli dețin doar informații vagi despre beneficiile conservării terenurilor agricole neproductive aduse agriculturii și productivității acesteia, precum și importanța protejării acestor zone pentru natură, sănătate și societate. Iar aceștia nu dețin cunoștințele și instrumentele necesare implementării acestor măsuri de conservare.

În acest context, proiectul Resifarms, își propune să construiască capacitatea fermierilor și a tehnicienilor agricoli în conservarea terenurilor agricole neproductive pentru a promova implementarea celor mai eficiente și directe măsuri de protejare și conservare.

Durată: septembrie 2019 – februarie 2022 (30 de luni)

Buget: 133702 €

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.