Desembre 2020

Després de finalitzar la primera versió interna del toolkit sobre gestió d’hàbitats seminaturals per a promoure la biodiversitat i incrementar la resiliència de les finques agrícoles i la seva productivitat, ens calia comprovar la seva utilitat i rebre comentaris i propostes dels nostres pagesos amb contractes de custòdia i d’alguns tècnics agrícoles propers. L’objectiu era millorar la versió interna del toolkit, per a fer-ne una segona versió, que serà pública al web del projecte. Aquesta nova versió serà descarregable de forma gratuïta i oberta a tothom, i es tornaran a fer formacions, per a recollir més propostes de millorar i fer una versió definitiva a finals de 2021.

Durant el novembre i desembre de 2020, s’han dut a terme formacions pilot per a pagesos i tècnics agrícoles en diversos països. Aquestes formacions es van centrar en el paper de la biodiversitat i els hàbitats naturals en la productivitat i la resiliència de les explotacions agrícoles, i en recomanacions per a crear i gestionar aquests hàbitats. Les formacions es van basar en el contingut del toolkit del Resifarms i, en els casos en què va ser possible, van incloure una part pràctica al camp per a discutir sobre exemples reals de gestió.

A França, les accions previstes es van haver d’adaptar a causa de la situació relacionada amb la pandèmia de la COVID-19. En conseqüència, els diferents capítols de la guia es van enviar a diferents col·laboradors perquè en fessin correccions: es van aconseguir unes deu contribucions de pagesos, tècnics agrícoles i naturalistes, així com professors. Al mateix temps, vam aprofitar un taller de camp per a ramaders al novembre a la zona de Pic Saint-Loup (amb sis participants) per a abordar la qüestió de la gestió d’arbres aïllats i boscos per a la provisió sostenible de recursos pastorals al mateix temps que s’integren aspectes de conservació. Les discussions van fer possible transmetre informació sobre el toolkit del Resifarms i recollir comentaris i propostes dels participants.

Pilot formation in France November 2020
Formació presencial a la zona de Pic Saint-Loup, France. Ensenyant aspectes de la gestió de boscos per aconseguir tant objectius de producció com de conservació (Foto: CEN Occitanie).

A Catalunya, es va realitzar una formació virtual que va consistir en dues sessions de matí, al novembre i desembre. Hi van assistir vuit persones: quatre pagesos en ecològic, un tècnic de conservació i tres tècnics agrícoles. Els participants van escollir prèviament en quins dels capítols del toolkit estaven més interessats, per a poder aprofundir més en els aspectes que preferien, que van ser: Efectes positius i negatius de l’agricultura en el medi ambient, La biodiversitat, el nucli de l’agricultura, Marges herbacis, Basses i séquies, Espais arbrats, Marges arbustius i Espais oberts. Els participants van apreciar l’enfocament i van gaudir de la formació en línia, però van considerar que no hi havia prou temps per a tractar tots els temes i van trobar a faltar la part més pràctica i presencial.

Pilot formation in Catalonia November 2020
Formació virtual a Catalunya. (Foto: Fundació Emys).

A Romania, es va fer una formació presencial de dos dies al desembre, al Centre de Natura d’Angofa, una antiga escola que es va convertir en un espai de formació i un centre d’informació turística i d’activitats. A la formació hi van assistir 15 persones, principalment pagesos, però també un representant d’un Grup d’Acció Local, el representant d’una cooperativa acabada de crear, un especialista en comunicació de WWF, i el gerent del grup d’ecoturisme de la zona. Durant el primer dia es va explicar la major part del contingut del toolkit, posant èmfasi en el paper que juguen els pagesos en la conservació de la biodiversitat. El segon dia es va dedicar a una visita de camp a una granja de bestiar, on es va mostrar un model sobre com la pastura pot restaurar hàbitats i com l’aigua es valoritza, però també es va discutir sobre el terreny la futura restauració d’un marge arbustiu en un estat de conservació desfavorable.

Pilot formation in Romania December 2020
Formació presencial al Centre de Natura d’Angofa, Romania. Explicació sobre el contingut del toolkit (Foto: Fundatia ADEPT).

A Itàlia, es va realitzar una formació presencial d’un dia sencer a una granja del municipi de Montespertoli, al desembre. Va tenir vuit participants: dos pagesos, dos enginyers agrònoms (un també pagès, l’altre també regidor de l’ajuntament de Montespertoli), un geòleg (també pagès), un consultor forestal, un agrimensor immobiliari, i un tècnic de conservació, que van examinar conjuntament les parts del toolkit, amb una atenció especial a l’eina de Basses i séquies. Després, els participants van fer una visita a algunes parts de la granja, incloent-hi un petit embassament i algunes parcel·les de fruiters, per a discutir la gestió d’hàbitats seminaturals al camp. L’alcalde de Montespertoli sembla que està interessat en una anàlisi preliminar conjunta de les millors pràctiques rellevants per a promoure una agricultura sostenible.

Pilot formation in Italy December 2020
Formació presencial a Montespertoli, Itàlia. Formació pràctica amb consells sobre la creació i gestió de basses (Foto: Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina).

A la República Txeca encara no s’ha realitzat cap formació.

Es van planificar per a la tardor formacions amb una part teòrica i una part pràctica a cada país amb socis del projecte, però a causa de la situació relacionada amb la pandèmia de la COVID-19, vam adaptar les formacions a les recomanacions de cada país, o les vam posposar quan va ser necessari.