Context:
Terenurile agricole ocupă arii vaste din teritoriul Europei (40% din suprafața totală a UE-28) și practicile agricole au o influență semnificativă asupra protejării biodiversității, serviciilor ecosistemice, reducerea schimbărilor climatice, circuitelor de materi și energie dar și calitatea solului, aerului și apei. Așadar, agricultura deține o funcție-cheie în atingerea obiectivelor UE 2020 ce vizează biodiversitatea dar și alte tipuri de obiective. S-au depus eforturi considerabile pentru optimizarea utilizării de îngrățăminte și reducerea utilizării de pesticide periculoase, dar conservarea terenurilor agricole neproductive în exploatațiile agricole, cu toate că au fost incluse în măsurile de înverzire alea PAC (Zone de Interes Ecologic, ZIE), este în continuare evitată.
În aplicarea acestor măsuri noi, fermierii și evaluatorii sau formatorii lor (tehnicieni agricoli) au favorizat în mod clar acțiunile de conservare indirecte și cu valoare mai scăzută (96,5%), precum răzoarele, pădurile sau eleșteele etc.
Unele rapoarte mai recente sugerează că unul dintre motivele pentru care aceste măsuri de conservare directe sunt evitate este o lipsă a înțelegerii sau a deținerii cunoștințelor despre 1) multiplele beneficii ale conservării terenurilor agricole neproductive pentru agricultură și productivitatea acesteia: polenizare, controlul dăunătorilor, reglarea debitului apelor, reducerea schimbărilor climatice etc. și 2) importanța deosebită a conservării acestor zone pentru natură, sănătate și societate. Situația actuală, corelată cu insuccesul măsurilor de înverzire propuse prin PAC, pot determina o și mai mare pierdere a biodiversității și a serviciilor ecosistemice la nivelul UE.

Obiectiv generale:
Principalul obiectiv al acestui proiect este consolidarea capacităților fermierilor și a tehnicienilor agricoli (știință, instrumente practice și cunoștințe) în conservarea terenurilor agricole neproductive pentru a stimula implementarea celor mai directe și eficiente măsuri de conservare.

Obiective specifice:
– Elaborarea unor instrumente gratuite, deschise, ajustate, de cea mai înaltă calitate, practice și complementare menite să consolideze abilitățile și să confere încredere fermierilor , evaluatorilor și formatorilor acestora.
– Furnizarea unor sesiuni de formare online gratuite, ajustate și de înaltă calitate principalilor factori de interes implicați în conservarea NPAL.
– Intensificarea colaborării între fermieri, tehnicieni agricoli, specialiști în conservare și alți factori de interes pentru conservarea NPAL și creșterea rezilienței fermei la nivel general.

Beneficiari vizați:
Cele două categorii vizate sunt fermierii și tehnicienii agricoli, dar și specialiștii în conservarea naturii, membri ai echipei sau voluntari ai organizațiilor partenere sau ai organizațiilor cu care colaborăm, dar și reprezentanți ai autorităților locale sau regionale. Aceștia vor fi implicați în proiect prin mai multe acțiuni (utilizarea instrumentelor create, sesiuni de formare online, voluntariat, participarea la conferințe etc.).