Proiectul este unul orientat spre rezultate, și are drept scop realizarea, împărtășirea și creșterea resurselor (atât cele generale cât și cele tehnice) pentru conservarea terenurilor agricole neproductive deținute de fermieri.
Există două tipuri de rezultate preconizate:

Rezultate tangibile:
– Un set de instrumente pentru conservarea terenurilor agricole neproductive creat pentru fermieri și tehnicieni în agricultură ce va fi folosit de peste 1000 de beneficiari.
– Crearea de proiecte comune de conservare de fermieri, tehnicieni agricoli și specialiști în conservarea naturii.
– Implicarea a peste 100 de voluntari din partea organizațiilor partenere în implementarea unor măsuri de conservare a terenurilor agricole neproductive.

Rezultate intangibile:
– Coordonarea și transferul de cunoștințe între organizațiile partenere.
– Consolidarea capacității organizaționale a beneficiarilor și a altor tipuri de factori de interes implicați în proiect.
– Promovarea colaborărilor și a cooperării în rândul factorilor de interes.
– Îmbunătățirea stării de conservare a terenurilor agricole neproductive ce aparțin fermierilor implicați în proiect.
– Promovarea unui sistem de gospodărire a terenurilor în rândul factorilor de interes.

Posibilele beneficii pe termen lung sunt:
– Îmbunătățirea stării de conservare a terenurilor agricole.
– Creșterea implementării măsurilor de conservare ce derive din politici.
– Creșterea forței și impactului agriculturii sustenabile și a organizațiilor de mediu, și promovarea cooperării.

Metodologia aplicată va avea la bază următoarele abordări:
– Evaluare din partea experților în pedagogie.
– Adaptare la experiența și capacitățile grupului țintă.
– Încurajarea cooperării între factorii de interes.
– Practică ș ice va furniza rezultate tangibile participanților.
– Orientată spre modificarea perspectivelor curente ale grupului țintă în cee ace privește conservarea naturii.