Fundació Emys (Catalonia) – www.fundacioemys.org
Rol în proiect: Coordonarea proiectului, scrierea și corectarea setuluid e instrumente, formarea fermierilor și a tehnicienilor agricoli din Spania.

Fundació Emys este o organizație non- profit ce urmărește conservarea biodiversității și managementul sustenabil al zonelor agricole, forestiere și umede, cu accent pe conservarea speciei broască-țestoasă europeană de iaz (Emys orbicularis) și a habitatelor acesteia. Organizația este active din 1987 și acționează spre responsabilizarea factorilor de interes (proprietari de terenuri, administratori sau arendași) în vederea îmbunătățirii stării de conservare a valorilor natural și a managementului sustenabil al terenurilor, folosind educația, sensibilizarea și gestionarea terenurilor ca instrumente de acțiune. Fundació Emys lucrează în prezent pentru optimizarea metodelor de conservare pentru peste 1200 de hectare de pădure, terenuri agricole și zone umede ce aparțin de 34 de proprietari/ administratori de teren (10 fermieri) care au semnat acorduri cu organizația.

Fundatia ADEPT (România) – www.fundatia-adept.org
Rol în proiect: Scrierea și corectarea setului de instrumente, formarea fermierilor și a tehnicienilor agricoli din România.

ADEPT este o organizație neguvernamentală înființată în 2004. Obiectivul acesteia este de a sprijini și conserva peisajele culturale cu înaltă valoare naturală din România și micile comunități rurale care le-au creat. Colaborează cu aceste comunități pentru a îmbunătăți modul de abordare și implementare a măsurilor de support și recunoaștere a valorilor acestor peisaje și sisteme agricole la nivel national și European: sprijinirea comunităților agricole în accesarea de sprijin European, dar și facilitarea accesului în piață pentru produsele și serviciile existente (hrană, servicii turistice, servicii ecosistemice). Alte activități presupun formarea fermierilor, crescătorilor de ovine și bovine, asociațiilor, grupurilor de producători și asociațiilor de turism astfel încât veniturile suplimentare să fie sustenabile pe termen lung.

Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (Franța) – www.cenlr.org
Rol în proiect: Crearea unui șablon pentru conservarea habitatelor semi-antropice, scrierea și corectarea setului de instrumente, formarea fermierilor și tehnicienilor agricoli din Franța.

CENLR (conservarea regională a zonelor natural din Languedoc-Roussillon) este o asociație non-profit înființată în 1990. Face parte din rețeaua celor 29 de Conservatorii ale ariilor natural reunite într-o federație a ariilor naturale. Rețeaua națională CEN reunește peste 1000 de angajați și peste 15000 de voluntari ce lucrează în proiecte de conservare și care spijină includerea biodiversității în politicile publice. CENLR deține 355 hectares și administrează 9500 hectare în Languedoc-Roussillon, prin acorduri de parteneriat cu proprietary persoane publice sau private, fermieri, arendași sau cetățeni. CENLR – 27 angajați, 150 de voluntari, un consiliu științific – cooperează cu cercetători ăn ecologie și științe sociale.

Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Italia) – www.cowaf.it
Rol în proiect: scrierea și corectarea setului de instrumente, formarea fermierilor și tehnicienilor agricoli din Italia, coordonarea realizării materialelor video.

COMITATO este activ încă din 1992, ca grup operativ al World Wildlife Fund Toscana, activi în protejarea speciilor de amfibieni și reptile din zonă. Și-a asumat forma legală curentă în 2008, ca urmare a restructurării WWF Italia. Echipa constă într-un angajat și 80 de voluntari, dintre care 15 sunt experți în coordonarea activităților în teren. Scopul organizației este de a crea, menține și extinde biotopuri umede înăuntrul și în apropierea câmpiilor ce leagă Florența de alte municipalități. COMITATO sfătuiește în mod normal autoritățile publice să utilizeze terenurile pe care le dețin pentru protejarea habitatelor/ speciilor. În majoritatea cazurilor se stabilesc acorduri bilaterale în care COMITATO își asumă rolul de administrator al sitului.

Český Svaz Ochránců Přírody (Republica Cehă) – www.csop.cz
Rol în proiect: Corectarea setului de instrumente, formarea fermierilor și a tehnicienilor în agricultură din Cehia.

Český Svaz Ochránců Přírody (CSOP, Uniunea Cehă pentru Conservarea Naturii) este o organizație civică (ONG) formată din oameni care împărtășesc un interes active pentru conservarea naturii și a mediului, înființat în 1979. Misiunea Uniunii este de protejare și restaurare a naturii, a peisajelor și a mediului și de a promova educația de mediu și un mod de trai sustenabil. Activitățile CSOP sunt vaste. Printre altele, CSOP administrează situri natural valoroase, efectuează studii și sondaje în teren, și încearcă să păstreze bogăția de plante și animale din Cehia. CSOP lucrează cu copii, tineri și publicul larg, oferă support pentru fauna accidentată sau incapacitată, participă la procese administrative de luare a deciziilor și participă în conservarea mștenirii culturale. Multe dintre aceste activități sunt implementate în colaborare cu unități guvernamentale precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului și Agenția de Protejare a Mediului.

Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalonia) – www.xcn.cat
Rol în proiect: Comunicare, scrierea și corectarea setului de instrumente, crearea anumitor material de formare.

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) este o organizație non-profit compusă din ONG-uri de mediu, autorități locale, întreprinderi, universități și centre de cercetare care promovează conservarea și managementul sustenabil al naturii, relevanța și valoarea socială și culturală a peisajelor. A fost înființată în 2019 din uniunea a 2 rețele: Land Stewardship Network of Catalonia și Environmental Volunteering Network of Catalonia. XCN sprijină ONG-urile de mediu și entitățile publice, în special în managementul terenurilor și voluntariatul pentru protejarea mediului, în Catalonia.