This image has an empty alt attribute; its file name is emys-logo-1024x280.png

Fundació Emys (Katalánsko) – www.fundacioemys.org
Role v projektu: Koordinátor projektu, psaní a opravy nástrojů, školení zemědělců a zemědělských techniků ve Španělsku.

Fundació Emys je nezisková organizace zaměřená na zachování biologické rozmanitosti a udržitelný management zemědělských, lesních a mokřadních oblastí, se zvláštním zaměřením na ochranu želvy bahenní (European pond terrapin, Emys orbicularis) a jejich stanovišť. Organizace funguje od roku 1987 a má zplnomocnění činovníků s půdou (vlastníků půdy, správců půdy a uživatelů půdy) k účasti na posílení ochrany přírodních hodnot a udržitelného hospodaření s půdou, přičemž jako hlavní nástroje činnosti vždy používá vzdělávání, senzibilizaci a správu půdy. Fundació Emys v současné době pracuje na optimální ochraně více než 1200 hektarů lesních, zemědělských a mokřadních prostor patřících 34 vlastníkům / správcům půdy (10 zemědělcům), kteří s organizací podepsali dohody o správě půdy.

This image has an empty alt attribute; its file name is FundatiaAdept.png

Fundatia ADEPT (Rumunsko) – www.fundatia-adept.org
Role v projektu: Psaní a opravy nástrojů, školení zemědělců a zemědělských techniků v Rumunsku.

ADEPT byla založena jako rumunská dobročinná organizace v roce 2004. Jejím cílem je podpora a ochrana kulturních krajin Rumunska s vysokou přírodní hodnotou a malých zemědělských komunit, které je vytvořily. Spolupracujeme s komunitami na zlepšení návrhu a provádění uznávání a podpory těchto důležitých krajin a zemědělských systémů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni: pomoci zemědělským komunitám získat přístup k podpoře EU a stejně tak důležité jim pomoci získat přístup na trhy pro jejich produkty a služby (potravinářské výrobky, turistické služby a širší ekosystémové služby). Pracujeme na školení zemědělců, sdružení chovatelů skotu a ovcí, seskupení producentů a turistických sdružení tak, aby jejich výnos byl dlouhodobě udržitelný.

This image has an empty alt attribute; its file name is CENLR.jpg

Conservatoire d´Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (Francie) – www.cenlr.org
Role v projektu: Vytvoření šablony pro ochranu polopřírodních stanovišť, psaní a opravy nástrojů, školení zemědělců a zemědělských techniků ve Francii.

CENLR (regionální ochrana přírodních oblastí Languedoc-Roussillon) je neziskové sdružení, které bylo založeno v roce 1990. Je institucionálně uznáváno podle zákona z roku 1976 o ochraně přírody a podle zákona Grenelle 2 na základě schválení společného státního regionu ze dne 3. listopadu 2015. Je součástí sítě 29 památkových rezervací shromážděných ve Federaci chráněných přírodních oblastí. Národní síť CEN sdružuje více než 1 000 zaměstnanců a 15 000 dobrovolníků, kteří usilují o společné projekty na ochranu přírody a podporují začlenění biologické rozmanitosti do veřejných politik. CENLR vlastní 355 hektarů a spravuje 9500 hektarů v Languedoc-Roussillon na základě dohod o partnerství, které zahrnují jak soukromé, tak soukromé majitele, zemědělce, uživatele a občany. CENLR – 27 zaměstnanců, 150 dobrovolníků, vědecká rada – spolupracuje s vědci v ekologii a sociálních vědách.

This image has an empty alt attribute; its file name is COWAF1.png

Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itálie) – www.cowaf.it
Role v projektu: Psaní a korekce nástrojů, školení zemědělců a zemědělských techniků v Itálii, koordinace materiálů pro video vzdělávání.

COMITATO působí od roku 1992, tehdy jako pracovní skupina v rámci Světového fondu pro ochranu přírody v Toskánsku, na ochranu obojživelníků a plazů v regionu. Současnou právní formu převzal v roce 2008 po restrukturalizaci WWF Itálie. Sestává z jednoho placeného zaměstnance a 80 dobrovolníků, z toho 15 z nich je expertních terénních koordinátorů. Jejím hlavním cílem je navrhovat, udržovat a rozšiřovat mokřadní biotopy v okolí planiny, spojující Florencii s několika dalšími obcemi, a kolem ní. COMITATO obvykle navrhuje, aby veřejné orgány využívaly své pozemky pro účely ochrany stanovišť / druhů. Ve většině případů dvoustranná dohoda stanoví COMITATO jako správce a řídící stranu.

This image has an empty alt attribute; its file name is CSOP-1024x893.jpg

Český svaz ochránců přírody (Česká republika) – www.csop.cz
Úloha v projektu: Úpravy nástrojů, školení ochranářů, zemědělců, a dalších pracovníků starajících se o pozemky v České republice.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Založen byl v roce 1979. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů, mezi nimiž jsou profesionální odborníci, zkušení dobrovolníci i lidé, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. Činnost ČSOP je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Patří mezi ni péče o přírodně cenná území, přírodovědné průzkumy a mapování, snaha o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání a osvěta veřejnosti, péče o zraněné a jinak handicapované živočichy, účast ve správních řízeních, koordinace celorepublikového hnutí pozemkových spolků. Praktická činnost ČSOP je realizována především v základních organizacích v rámci celé České republiky. Některé z aktivit jsou prováděny také s podporou orgánů státní správy, jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo zemědělství, či místních samospráv.

This image has an empty alt attribute; its file name is logo_xcn_color-1024x568.png

Xarxa a la Conservació de la Natura (Katalánsko) – www.xcn.cat
Role v projektu: Komunikace, psaní a oprava nástrojů, tvorba školicích materiálů.

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) je nezisková organizace složená z environmentálních nevládních organizací, místních vlád, podniků, univerzit a výzkumných středisek, která podporuje ochranu a udržitelné řízení přírody, její sociální význam a kulturní a krajinné hodnoty. Byla založena v roce 2019 sloučením dvou dalších sítí: Katalánská síť pozemkového správcovství (landstewardship) a Katalánské environmentální dobrovolnické sítě. XCN podporuje nevládní organizace v oblasti životního prostředí a veřejné orgány, zejména v oblasti správy půdy a dobrovolnictví v oblasti životního prostředí v Katalánsku.