Tento materiál zatím není k dispozici (předpokládaný termín: únor 2021).

Předběžný index:
Úvod
Pozitivní a negativní dopady zemědělství na životní prostředí
Biodiverzita, náš nejlepší spojenec v zemědělství
Nástroj 1: Kdo nám v tom může pomoci?
Nástroj 2: Dejme lidem vědět, jak pomáhat přírodě
Nástroj 3: Okraje pole
Nástroj 4: Živé ploty
Nástroj 5: Mokřady
Nástroj 6: Stanoviště s porosty stromů
Nástroj 7: Otevřené prostory
Nástroj 8: Struktury vytvořené člověkem
Nástroj 9: Šablona pro ochranářské aktivity