Fundació Emys (Catalunya) – www.fundacioemys.org
Participació en el projecte: coordinador del projecte, redacció i correcció del Toolkit, realització de formacions a agricultors i tècnics agrícoles a Espanya.

La Fundació Emys és una organització sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible de l’agricultura, la silvicultura i les zones humides, posant especial èmfasi en al conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats. L’organització treballa des de 1987 amb actors locals com propietaris forestals, agricultors i gestors del territori per millorar la conservació dels valors naturals i fomentar la gestió sostenible. Les seves eines principals són l’educació formal i no formal d’infants, joves i adults, la sensibilització i la custòdia del territori. Fundació Emys treballa actualment en la conservació de més de 1200 hectàrees de boscos, finques agrícoles i zones humides de 34 propietaris de la comarca de la Selva i proximitats que han firmat contractes de custòdia del territori amb l’entitat.

Fundatia ADEPT (Romania) – www.fundatia-adept.org
Participació en el projecte: redacció i correcció del Toolkit, realització de formacions a agricultors i tècnics agrícoles a Romania.

Fundatia ADEPT es va constituir com a organització benèfica del 2004. El seu objectiu és la preservació dels paisatges d’Alt Valor Natural de Romania, així com les comunitats de petits agricultors que han creat aquests paisatges. Treballem amb les comunitats per millorar el disseny i la implementació de les polítiques nacionals i europees per assegurar el reconeixement i la conservació d’aquests espais i les seves pràctiques agrícoles, i també els ajudem a aconseguir una sostenibilitat econòmica duradora en el mercat actual, a través de l’associacionisme, el turisme sostenible i la formació. Treballem principalment amb agricultors i associacions de criadors de bestiar boví i oví.

Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (França) – www.cenlr.org
Participació en el projecte: Creació d’una plantilla de conservació d’hàbitats semi-naturals, redacció i correcció del Toolkit, realització de formacions a agricultors i tècnics agrícoles a França.

El CENLR (Associació per la Conservació dels Espais Naturals del Llenguadoc-Rosselló) és una organització sense ànim de lucre fundada del 1990. Forma part d’una xarxa de 29 entitats de conservació franceses, agrupades en la federació de conservacionistes d’àrees naturals (CEN). La xarxa de CEN té més de 1000 empleats i 15.000 voluntaris participant en projectes de conservació i promovent la integració de la biodiversitat en les polítiques públiques. CENLR té en propietat 355 hectàrees i gestiona 9500 hectàrees al Languedoc-Rousillon, a partir d’acords entre propietaris públics i privats, agricultors, gestors i ciutadans. CENLR té 27 treballadors, 150 voluntaris i un comitè científic que coopera amb investigadors en ecologia i ciències socials.

Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itàlia) – www.cowaf.it
Participació en el projecte: Coordinació de la creació de continguts audiovisuals, redacció i correcció del toolkit, realització de formacions a agricultors i tècnics agrícoles a Itàlia.

Comitato es va crear l’any 1992, en el marc de World Wildlife Fund (WWF) Toscana, amb l’objectiu de conservar els amfibis i rèptils de la regió. Va assolir la forma actual l’any 2008, a partir de la reestructuració de WWF Itàlia. Disposa d’un treballador i 80 voluntaris, 15 d’ells experts en conservació. El nostre objectiu principal és dissenyar, mantenir i expandir els biòtops relacionats amb les zones humides de la plana de Florència. Comitato busca gestionar terrenys d’organismes públics i propietaris agrícoles a partir d’acords bilaterals, per conservar espècies i hàbitats d’interès.

Český Svaz Ochránců Přírody (República Txeca) – www.csop.cz
Participació en el projecte: Correcció del toolkit, realització de formacions a agricultors i tècnics agrícoles a la República Txeca.

Český Svaz Ochránců Přírody (CSOP, Unió Txeca per la Conservació de la Natura) és una ONG fundada l’any 1979 a partir de persones que comparteixen un interès per la conservació de la naturalesa i el medi ambient. L’objectiu principal de CSOP és protegir i restaurar la naturalesa, el paisatge i el medi ambient, promoure l’educació ambiental i un estil de vida sostenible. Les activitats de CSOP són molt variades. L’organització gestiona espais naturals de gran valor, duu a terme investigacions biològiques i seguiments, i s’esforça per preservar la riquesa vegetal i animal de la República Txeca. CSOP treballa en la formació naturalista i la sensibilització de nens, joves i adults, en col·laboració habitual amb el Ministeri d’Agricultura, el Ministeri de Medi Ambient i l’Agència de Conservació de la Naturalesa de la República Txeca.

Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalunya) – www.xcn.cat
Participació en el projecte: Responsable de comunicació, redacció i correcció del toolkit, creació de materials formatius i divulgatius.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una organització sense ànim de lucre formada per ONGs mediambientals, governs locals, empreses, universitats i centres d’investigació que promouen la conservació i la gestió sostenible de la natura, la seva rellevància social i els seus valors paisatgístics i culturals. Es va crear el 2019 a partir de la fusió de dues altres xarxes: La Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. La XCN dona suport a ONGs ambientals i organismes públics, especialment en relació a la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya.