El projecte està orientat a la producció de resultats, i busca produir i compartir recursos sobre conservació d’espais no productius de finques agràries. Existeixen diversos tipus de resultats:

Resultats tangibles:
– Un Toolkit de gestió, conservació i creació d’espais no productius de les finques agràries dissenyat per a agricultors i tècnics agrícoles, utilitzat per més de 1000 participants.
– El disseny de projectes conjunts de conservació entre agricultors, tècnics agrícoles i tècnics de conservació.
– Involucrar més de 100 voluntaris de les organitzacions participants en la implementació d’accions de conservació i gestió dels espais esmentats.

Resultats intangibles:
– Coordinació i transferència de coneixement entre organitzacions participants.
– Millorar la capacitació dels públics objectius, altres participants i altres parts interessades.
– Promoure la col·laboració i la cooperació entre les parts interessades en la producció agrícola i la conservació de la biodiversitat.
– Millorar l’estatus de conservació dels hàbitats semi-naturals de les finques dels agricultors participants en el projecte.
– Promoure la custòdia del territori entre els agricultors i tècnics agrícoles participants en el projecte.

Beneficis potencials a mig-llarg termini:
– Millorar la conservació i la provisió de serveis ecosistèmics de les finques agrícoles de les regions i països participants.
– Millorar l’aplicació e mesures de conservació relacionades amb polítiques europees.
– Reforçar i augmentar l’impacte de les organitzacions que treballen per una agricultura sostenible i la conservació de la biodiversitat, i fomentar la cooperació entre elles.

Metodologia utilitzada:
– Assessorada per experts en pedagogia.
– Els productes i activitats realitzats estaran dissenyats per encaixar amb els coneixements i capacitats dels públics objectius.
– Fomentarà la cooperació entre agricultors, tècnics i institucions.
– Serà pràctica i proveirà resultats tangibles per als participants.
– Té per objectiu canviar i/o millorar la perspectiva dels públics objectius en quant a conservació de la natura.