Ja és pública al nostre web la primera versió en obert de la Guia pràctica de conservació d’hàbitats seminaturals de finques agrícoles, dirigida principalment a la pagesia i al personal tècnic agrícola.

La guia ha estat elaborada conjuntament per sis organitzacions europees: Fundació Emys (Catalunya), Fundatia ADEPT (Romania), Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie (Occitània), Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itàlia), Český Svaz Ochránců Přírody (Txèquia) i Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalunya).

Portada de la primera versió en obert de la guia.

Aquesta guia pràctica aporta tot un seguit d’eines perquè persones dedicades a l’agricultura i la ramaderia, o que ofereixen assessorament tècnic en aquest àmbit, coneguin quins beneficis aporten els hàbitats seminaturals de les finques agrícoles, com per exemple els marges de cultius, les tanques arbustives, les basses o les línies d’arbres, entre d’altres, a la biodiversitat i a l’activitat agrícola, i com gestionar-los o crear-los de forma correcta.

Esquema d’un camp amb els hàbitats seminaturals associats.

Actualment es pot trobar la guia sencera i també per capítols únicament en anglès, però ben aviat publicarem la versió en català. Si teniu qualsevol comentari o proposta de millora de la guia serà molt benvingut i ens ajudarà a millorar-la de cara a la versió definitiva, que es preveu per a finals d’aquest any 2021.

Cap a finals d’aquest any també es faran unes noves formacions presencials pràctiques, basades en la guia i d’una durada aproximada de dues sessions matinals. Aquestes formacions estan dirigides a agricultors professionals i semi-professionals, així com tècnics agrícoles. Podreu trobar-ne més informació aquí quan s’acostin les dates.