Categoria: Uncategorized

La segona reunió de coordinació presencial té lloc a Romania

La setmana passada va tenir lloc la tercera reunió transnacional de coordinació del projecte Erasmus+ Resifarms. La reunió, que va durar dos dies, es va celebrar a la regió de Transilvània, a Romania, organitzada per la Fundació ADEPT, sòcia del projecte, i va comptar amb la participació de la persona coordinadora de cada una de les altres cinc entitats sòcies del projecte.

La Fundació ADEPT ens va acollir al poble de Saschiz, on tenen la seva seu, i ens va mostrar diverses zones on treballen per a la conservació de la biodiversitat agrícola i el desenvolupament rural a Transilvània. Les organitzacions assistents van ser: Fundatia ADEPT (Romania), Fundació Emys (Catalunya), Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie (Occitània), Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itàlia), Český Svaz Ochránců Přírody (Txèquia) i la Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalunya).

Coordination meeting in Romania - office
Reunió de coordinació a la seu de la Fundació ADEPT (Foto: Fundatia ADEPT).

En les reunions de coordinació vam realitzar un seguiment tècnic de l’estat del projecte i de les properes tasques fins a la seva finalització el febrer de 2022, així com un seguiment de l’estat econòmic i de les tasques administratives. En les visites de camp vam poder conèixer una de les finques que gestiona la fundació, amb prats de dall i pastura de vaques, i diverses zones on gestionen prats de dall per a la conservació de la biodiversitat.

Coordination meeting in Romania - Angofa 2
Finca gestionada per la Fundació ADEPT, amb prats de dall i pastures, a Angofa (Foto: XCN).

Aquesta reunió presencial ens ha permès conèixer la tasca i estratègia de la Fundació ADEPT en la conservació d’hàbitats agraris d’alt valor natural, especialment prats de dall i pastures, i en el suport i formació a la pagesia de la zona per a desenvolupar una activitat agrícola amb els beneficis de conservar la biodiversitat. També ens ha permès conèixer de primera mà les tendències i condicionants de la gestió agrícola de la zona i algunes de les amenaces que pateix l’agricultura d’alt valor natural. La reunió s’havia de dur a terme l’any passat, però va ser impossible a causa de la situació de la COVID-19. Finalment s’ha pogut realitzar i ens ha permès un intercanvi de coneixement que les reunions virtuals no fan possible.

Prats de dall i paisatge en mosaic a Angofa (Foto: XCN).

Publiquem la guia pràctica de conservació d’hàbitats seminaturals

Ja és pública al nostre web la primera versió en obert de la Guia pràctica de conservació d’hàbitats seminaturals de finques agrícoles, dirigida principalment a la pagesia i al personal tècnic agrícola.

La guia ha estat elaborada conjuntament per sis organitzacions europees: Fundació Emys (Catalunya), Fundatia ADEPT (Romania), Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie (Occitània), Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itàlia), Český Svaz Ochránců Přírody (Txèquia) i Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalunya).

Portada de la primera versió en obert de la guia.

Aquesta guia pràctica aporta tot un seguit d’eines perquè persones dedicades a l’agricultura i la ramaderia, o que ofereixen assessorament tècnic en aquest àmbit, coneguin quins beneficis aporten els hàbitats seminaturals de les finques agrícoles, com per exemple els marges de cultius, les tanques arbustives, les basses o les línies d’arbres, entre d’altres, a la biodiversitat i a l’activitat agrícola, i com gestionar-los o crear-los de forma correcta.

Esquema d’un camp amb els hàbitats seminaturals associats.

Actualment es pot trobar la guia sencera i també per capítols únicament en anglès, però ben aviat publicarem la versió en català. Si teniu qualsevol comentari o proposta de millora de la guia serà molt benvingut i ens ajudarà a millorar-la de cara a la versió definitiva, que es preveu per a finals d’aquest any 2021.

Cap a finals d’aquest any també es faran unes noves formacions presencials pràctiques, basades en la guia i d’una durada aproximada de dues sessions matinals. Aquestes formacions estan dirigides a agricultors professionals i semi-professionals, així com tècnics agrícoles. Podreu trobar-ne més informació aquí quan s’acostin les dates.

Hem realitzat les primeres formacions pilot per a pagesos i tècnics agrícoles

Desembre 2020

Després de finalitzar la primera versió interna del toolkit sobre gestió d’hàbitats seminaturals per a promoure la biodiversitat i incrementar la resiliència de les finques agrícoles i la seva productivitat, ens calia comprovar la seva utilitat i rebre comentaris i propostes dels nostres pagesos amb contractes de custòdia i d’alguns tècnics agrícoles propers. L’objectiu era millorar la versió interna del toolkit, per a fer-ne una segona versió, que serà pública al web del projecte. Aquesta nova versió serà descarregable de forma gratuïta i oberta a tothom, i es tornaran a fer formacions, per a recollir més propostes de millorar i fer una versió definitiva a finals de 2021.

Durant el novembre i desembre de 2020, s’han dut a terme formacions pilot per a pagesos i tècnics agrícoles en diversos països. Aquestes formacions es van centrar en el paper de la biodiversitat i els hàbitats naturals en la productivitat i la resiliència de les explotacions agrícoles, i en recomanacions per a crear i gestionar aquests hàbitats. Les formacions es van basar en el contingut del toolkit del Resifarms i, en els casos en què va ser possible, van incloure una part pràctica al camp per a discutir sobre exemples reals de gestió.

A França, les accions previstes es van haver d’adaptar a causa de la situació relacionada amb la pandèmia de la COVID-19. En conseqüència, els diferents capítols de la guia es van enviar a diferents col·laboradors perquè en fessin correccions: es van aconseguir unes deu contribucions de pagesos, tècnics agrícoles i naturalistes, així com professors. Al mateix temps, vam aprofitar un taller de camp per a ramaders al novembre a la zona de Pic Saint-Loup (amb sis participants) per a abordar la qüestió de la gestió d’arbres aïllats i boscos per a la provisió sostenible de recursos pastorals al mateix temps que s’integren aspectes de conservació. Les discussions van fer possible transmetre informació sobre el toolkit del Resifarms i recollir comentaris i propostes dels participants.

Pilot formation in France November 2020
Formació presencial a la zona de Pic Saint-Loup, France. Ensenyant aspectes de la gestió de boscos per aconseguir tant objectius de producció com de conservació (Foto: CEN Occitanie).

A Catalunya, es va realitzar una formació virtual que va consistir en dues sessions de matí, al novembre i desembre. Hi van assistir vuit persones: quatre pagesos en ecològic, un tècnic de conservació i tres tècnics agrícoles. Els participants van escollir prèviament en quins dels capítols del toolkit estaven més interessats, per a poder aprofundir més en els aspectes que preferien, que van ser: Efectes positius i negatius de l’agricultura en el medi ambient, La biodiversitat, el nucli de l’agricultura, Marges herbacis, Basses i séquies, Espais arbrats, Marges arbustius i Espais oberts. Els participants van apreciar l’enfocament i van gaudir de la formació en línia, però van considerar que no hi havia prou temps per a tractar tots els temes i van trobar a faltar la part més pràctica i presencial.

Pilot formation in Catalonia November 2020
Formació virtual a Catalunya. (Foto: Fundació Emys).

A Romania, es va fer una formació presencial de dos dies al desembre, al Centre de Natura d’Angofa, una antiga escola que es va convertir en un espai de formació i un centre d’informació turística i d’activitats. A la formació hi van assistir 15 persones, principalment pagesos, però també un representant d’un Grup d’Acció Local, el representant d’una cooperativa acabada de crear, un especialista en comunicació de WWF, i el gerent del grup d’ecoturisme de la zona. Durant el primer dia es va explicar la major part del contingut del toolkit, posant èmfasi en el paper que juguen els pagesos en la conservació de la biodiversitat. El segon dia es va dedicar a una visita de camp a una granja de bestiar, on es va mostrar un model sobre com la pastura pot restaurar hàbitats i com l’aigua es valoritza, però també es va discutir sobre el terreny la futura restauració d’un marge arbustiu en un estat de conservació desfavorable.

Pilot formation in Romania December 2020
Formació presencial al Centre de Natura d’Angofa, Romania. Explicació sobre el contingut del toolkit (Foto: Fundatia ADEPT).

A Itàlia, es va realitzar una formació presencial d’un dia sencer a una granja del municipi de Montespertoli, al desembre. Va tenir vuit participants: dos pagesos, dos enginyers agrònoms (un també pagès, l’altre també regidor de l’ajuntament de Montespertoli), un geòleg (també pagès), un consultor forestal, un agrimensor immobiliari, i un tècnic de conservació, que van examinar conjuntament les parts del toolkit, amb una atenció especial a l’eina de Basses i séquies. Després, els participants van fer una visita a algunes parts de la granja, incloent-hi un petit embassament i algunes parcel·les de fruiters, per a discutir la gestió d’hàbitats seminaturals al camp. L’alcalde de Montespertoli sembla que està interessat en una anàlisi preliminar conjunta de les millors pràctiques rellevants per a promoure una agricultura sostenible.

Pilot formation in Italy December 2020
Formació presencial a Montespertoli, Itàlia. Formació pràctica amb consells sobre la creació i gestió de basses (Foto: Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina).

A la República Txeca encara no s’ha realitzat cap formació.

Es van planificar per a la tardor formacions amb una part teòrica i una part pràctica a cada país amb socis del projecte, però a causa de la situació relacionada amb la pandèmia de la COVID-19, vam adaptar les formacions a les recomanacions de cada país, o les vam posposar quan va ser necessari.

Les primeres reunions de coordinació i de formació tenen lloc a Catalunya

Novembre 2019

La sessió inaugural del RESIFARMS va tenir lloc a la seu de la Fundació Emys (Riudarenes, La Selva, Girona); entitat que treballa amb custòdia del territori i que s’encarrega de la coordinació d’aquest projecte ERASMUS+.

Ambdues, la reunió de coordinació i la sessió de formació es van dur a terme a primers de novembre amb la participació de socis de Romania, Itàlia, República Txeca, França i Catalunya. Conjuntament vam treballar en la fase inicial del projecte, tot i que algunes passes importants ja s’havien fet abans d’aquesta reunió. Durant la sessió de coordinació, primerament vam tractar sobre la distribució de tasques entre les organitzacions participants i després es va aprofundir en accions específiques tals com definir l’estructura preliminar i el contingut del Toolkit o debatre diferents opcions per a les plataformes de tests d’autoavaluació. També van estar presents tots els aspectes econòmics i administratius del projecte que calia clarificar. I, finalment, però no per això menys important, vam establir un pla de treball per als mesos posteriors a la trobada.

Primer esdeveniment de formació i aprenentatge a la Fundació Emys (foto: Fundació Emys).

A més, diferents membres de cada organització van participar en la sessió de formació i aprenentatge sobre els hàbitats no productius dels espais agrícoles i la seva conservació. Així, la Fundació Emys va parlar sobre pressions i amenaces per a les basses i estanys i la seva biodiversitat; Fundatia ADEPT sobre paisatge i ecosistemes arboris; Český Svaz Ochránců Přírody, sobre els marges dels cultius; Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Rousillon, sobre espais oberts; Xarxa per a la Conservació de la Natura sobre els efectes del canvi climàtic en l’agricultura i el Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina sobre com avaluar i fer un seguiment de l’impacte de la conservació. Totes les persones participants vam tenir l’oportunitat de debatre sobre cada tema després de la presentació i aprofitar l’ocasió per aprendre de l’experiència i els coneixements de les altres participants.

Vinyes visitades durant les visites a camps on la IAEDEN està implementant mesures de conservació mitjançant un contracte de custòdia del territori (Foto: Fundació Emys).

Més tard, la Fundació Emys va organitzar un recorregut per tot un conjunt de finques on la mateixa Fundació o d’altres organitzacions (IAEDEN) estan implementant mesures de conservació, començant per les seves pròpies instal·lacions de Can Moragues, a Riudarenes.

Tota la informació sobre les ponències i les discussions s’incorporarà a un Toolkit gratuït, el qual estarà disponible per a tothom que estigui interessat a aplicar mètodes per a millorar la biodiversitat dels espais no productius de les finques agrícoles.

S’inicia el projecte Resilient Farmlands

El setembre passat vam iniciar el projecte RESILIENT FARMLANDS: promoure l’educació per a potenciar els serveis ecosistèmics de les terres agrícoles no productives. Aquest projecte se centra a millorar la conservació dels hàbitats semi-naturals de les terres de conreu per tal de promoure una producció d’aliments més sostenible i resilient.

L’objectiu principal és capacitar els agricultors i els tècnics per a la conservació de les terres agrícoles no-productives amb la finalitat de millorar la implementació d’accions de conservació més directes i efectives.

Algunes de les tasques planificades són:

  • Fer una revisió i una compilació de material bibliogràfic sobre mesures de gestió per fomentar la biodiversitat associada a les terres agrícoles.
  • Adaptar, en un format accessible i autoavaluatiu, el material de referència per a l’audiència escollida: tècnics agrícoles i altres grups clau, tals com administradors de terres o organitzacions de desenvolupament rural.
  • Fer cursos de formació pràctica per a l’aplicació de mesures de gestió.
  • Detectar possibles millores en les polítiques públiques per tal de possibilitar la promoció d’aquestes mesures de gestió.

El projecte és liderat per la Fundació Emys (Catalunya) i involucra a cinc altres organitzacions de cinc països europeus: Fundatia ADEPT (Romania), Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (França), Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Itàlia), Český Svaz Ochránců Přírody (Txèquia) i Xarxa per a la Conservació de la Natura (Catalunya).

Està finançat pel Programa Erasmus+ de la UE i té una durada de 30 mesos.

© 2021 Resifarms

Tema de Anders NorenAmunt ↑